top of page

Fiosrúcháin RTFO

Tá raon leathan doiciméad faisnéise agus treorach maidir leis an RTFO ar fáil sa Doiciméadúchán RTFO section of this website.  Má tá ceist agat, téigh i gcomhairle leis na foinsí eolais seo ar an gcéad dul síos, le do thoil toisc gur dócha gur freagraíodh an cheist cheana féin .  Mura bhfuil an freagra le fáil laistigh den Doiciméadúchán RTFO, ba cheart duit do cheist a dhíriú ansin chuig bos@nora.ie.  Mar sin féin, toisc go bhfaigheann Foireann RTFO líon mór fiosrúchán, ní féidir freagra láithreach a chinntiú, mar sin bí foighneach linn le do thoil.

bottom of page