top of page
ABOUT

Ráiteas Príobháideachta CCTV

Úsáideann an Ghníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta (“NORA”) íomhánna teilifíse chiorcaid iata (CCTV) chun timpeallacht shábháilte agus shlán a sholáthar do Stiúrthóirí, d’fhostaithe, d’iasachtaí, do chonraitheoirí, do sholáthraithe agus do chuairteoirí ar áitribh nó limistéir áitribh atá faoi rialú NORA agus chun an maoin na cuideachta.

Tá impleachtaí cosanta sonraí agus príobháideachta ann maidir le húsáid córas TCI.

Leagtar amach i mBeartas TCI NORA conas a dhéanfaimid ár gcórais CCTV a bhainistiú agus na caighdeáin a bheidh i bhfeidhm maidir leis na sonraí a ghabhtar, lena n-áirítear cearta daoine aonair arna ngabháil ag na córais. Tá an polasaí seo ar fáil ach é a iarraidh trí ríomhphost a sheoladh chuig dpo@nora.ie

 

Ceisteanna agus Cúnamh

Ba cheart aon cheisteanna a bhaineann le hoibriú córais CCTV NORA a sheoladh chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí trí ríomhphost a sheoladh chuig dpo@nora.ie nó glaoch a chur ar 01 6769 390.

 

Sonraí Teagmhála

Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn tríd an bpost seol d’fhiosrúchán chuig:

 

Oifigeach Cosanta Sonraí

An Ghníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta

Dara hUrlár, Foirgneamh Uimhir 3,

Uimhir a hAon, Droichead na Dothra,

126 Bóthar Penfro

Baile Átha Cliath 4, D04 PE27

bottom of page