top of page
ABOUT

Inrochtaineacht

Ráiteas um thiomantas

Ní sholáthraíonn an Ghníomhaireacht Cúltaca Ola Náisiúnta (NORA) seirbhísí don phobal, é sin ráite, tá NORA tiomanta dá suíomh a chur ar fáil i gcomhréir le I.R. 358/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh 2020 (Inrochtaineacht ar Shuíomhanna Gréasáin agus Feidhmchláir Mhóibíleacha Comhlachtaí san Earnáil Phoiblí). Baineann an ráiteas inrochtaineachta le NORA.ie.

 

Stádas Comhlíontachta

Tá NORA.ie páirt-chomhlíontach agus leanfaidh sé ar aghaidh ag obair i dtreo comhlíontachta.

 

Ábhar neamh-inrochtana

  • Tá cuntais in easnamh nó neamhchríochnaithe ag roinnt íomhánna.

  • Ní fhéadtar clib a chur ar roinnt táblaí ná ábhar i gceart.

  • D’fhéadfadh sé tarlú nach mbeidh faisnéis i roinnt formáidí comhaid a foilsíodh i ndiaidh 23 Meán Fómhair 2018 inrochtana go hiomlán do bhogearraí léitheoirí scáileáin.

 

Ábhar díolmhaithe

PDFanna, Doiciméid Word ná aon fhormáid chomhaid oifige eile a foilsíodh roimh an 23 Meán Fómhair 2018.

 

Comhréireacht le treoirlínte inrochtana oifigiúla

Ní dhearnadh iniúchóireacht ar an suíomh gréasáin de réir Treoirlínte um Inrochtaineacht Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.0.

 

Conas is féidir linn inrochtaineacht ar NORA.ie a fheabhsú

Tuigimid go bhfuil áiteanna ar ár suíomh gréasáin ina bhféadfaimis an inrochtaineacht a fheabhsú agus táimid ag oibriú i láthair na huaire chun é seo a bhaint amach.

Aischothú agus eolas teagmhála

Má tá aischothú nó gearán ar bith agat faoin inrochtaineacht ar ábhair a úsáidtear ar an NORA, téigh i dteagmháil linn ar 01 6769390 nó seol ríomhphost go dtí enquiries@nora.ie.

 

Géarú gearáin

Mura bhfuil tú sásta le freagra NORA, féadfar leat gearán a dhéanamh leis an Ombudsman faoin Acht um Míchumas.

 

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2

D02 W773

 

Ríomhphost: complaints@ombudsman.ie

Fón: +353 (0)1 639 5600

 

 

 

Uasdátaíodh an ráiteas seo den uair is déanaí ar an 12 Bealtaine 2023.

bottom of page