top of page
ABOUT

Coinníollacha Úsáide

Is mar threoir eolais amháin a chuirtear ábhar na leathanach seo ar fáil. Tá sé mar aidhm acu rochtain an phobail ar eolas faoin nGníomhaireacht Cúltaca Ola Náisiúnta a fheabhsú. Cé go ndéantar tréaniarracht agus ábhar a ullmhú le haghaidh foilsiú ní ghlacann an Ghníomhaireacht freagracht as nó ní ghlactar freagracht thar a ceann as aon earráid, easnamh nó ráiteas mhíthreorach ar na leathanaigh seo nó ar aon suíomh gréasáin lena bhfuil na leathanaigh seo nasctha. Cé go ndéantar tréaniarracht chun iontaofacht na suíomhanna liostaithe a chinntiú, níor cheart talamh slán a dhéanamh de as seo go bhfuil na suíomhanna seo iontaofa.

bottom of page