top of page

Oibleagáid Chúltaca Fuinnimh na hÉireann a chomhlíonadh.

Forbhreathnú NORA

Comhlíonann NORA oibleagáid stocsheilbh ola 90 lá na hÉireann trí mheascán de:

 • Stoic ar le NORA iad agus atá stóráilte in Éirinn agus i mBallstáit eile an AE a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Stoic Ola tugtha i gcrích ag Éirinn leo.

 • Stoic arna sealbhú ag NORA faoi chonarthaí tráchtála gearrthéarmacha ("Ticéid Stoic") in Éirinn agus i mBallstáit eile an AE a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Stoic Ola tugtha i gcrích ag Éirinn leo. Áirítear leis na conarthaí sin rogha an ola a cheannach i gcúinsí éigeandála le linn thréimhse an chonartha.

Ár Suímh Stórála

 

​Éire

 • Dhoire

 • Cloghan Point

 • na Gaillimhe

 • Calafort Bhaile Átha Cliath, An Rinn & An Poll Beag

 • Sionainn

 • Tairbeart

 • Faing

 • Scaglann an Gheata Bháin & Áth Fhada

 • Oileán Fhaoide Beanntraí​

Eoraip

 • Aalborg, an Danmhairg

 • Amstardam, an Ísiltír

 • Maidrid, an Spáinn

bottom of page