top of page

Corparáideach

Ráitis airgeadais

Ráitis airgeadais ráithiúla.

Orduithe Ceannaigh os cionn €20,000

Tuarascálacha débhliantúla ar ordú ceannaigh.

Nochtadh Cosanta

Tuarascálacha bliantúla ar nochtadh cosanta.

Bainistíocht Fuinnimh

Tuarascálacha bliantúla bainistíochta fuinnimh.

Rochtain ar fhaisnéis faoin gComhshaol

Reachtaíocht & staitisticí a bhaineann le AIE.

Staitisticí um Íoc Pras

Tuarascálacha bliantúla um íoc pras.

bottom of page