top of page

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE)

Reachtaíocht

Leagtar amach i Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2018 na cearta atá ag daoine den phobal rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol atá i seilbh údaráis phoiblí:

​Staidreamh

Coinníonn NORA taifid ar gach iarratas AIE a fhaigheann sé agus tuairiscíonn sé go bliantúil staitisticí a bhaineann le AIE chuig an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (DECC). den bhunachar sonraí náisiúnta staidrimh AIE atá ar fáil go poiblí.  

Mar atá molta ag an DECC, foilsíonn NORA a staitisticí AIE féin freisin.  Tá siad seo ar fáil thíos.

    

bottom of page