top of page

Baill an Bhoird

Cathaoirleach & Ball Boird

Terry Nolan

Comhalta Boird

Mairéad McCabe

Comhalta Boird

Frank O'Flynn

Comhalta Boird

Rossa McCann

Comhalta Boird

Keara Robins

Comhalta Boird

Frank Bergin

NORA Team

Foireann Bainistíochta

POF

Frank Bergin

Bainisteoir Tráchtála

Justin Fahey

Bainisteoir Oibríochtaí

Gavin Norris

Rialaitheoir Airgeadais

Lisa Mullan

bottom of page