top of page
ABOUT

Nósanna Imeachta & Foirmeacha Iarratais

Cuntas RTFO a oscailt

Iarratas ar Dheimhnithe BOS

Deimhnithe RTFO a aistriú

Ní féidir Teastais RTFO a aistriú ach trí úsáid a bhaint as an gCóras RTFO Ar Líne.  Tá an fhoirm atá le comhlánú ar fáil ar an gCóras Ar Líne. 

 

Bithbhreoslaí a Easpórtáil

 

Athmhuintearas Deireadh Tréimhse

Iarrtar ar pháirtithe faoi oibleagáid an ‘Foirm Fhógra Athmhuintearais’, .i
ar fáil le híoslódáil.

 


I gcás ina dteipeann ar pháirtí faoi oibleagáid an ‘Foirm Fhógra Athmhuintearais’ a chur isteach faoin 20 Aibreán 2023, cinnfidh Foireann RTFO, bunaithe ar dháta eisiúna na ndeimhnithe, cé na deimhnithe atá chun creidiúna.
déanfar an cuntas oibleagáide breosla iompair in-athnuaite lena mbaineann a fhritháireamh in aghaidh na hoibleagáide. Cuirfidh an Fhoireann RTFO an páirtí faoi oibleagáid ar an eolas dá réir sin.

bottom of page