top of page

Ár nIonaid Stórála

Comhlíonann an Ghníomhaireacht Cúltaca Ola Náisiúnta (GCON) oibleagáid stocshealbhaíochta ola 90 lá na hÉireann trí mheascán de:

 • Stoic ar le GCON iad agus á stóráil in Éirinn agus i mBallstáit eile de chuid AE eile a bhfuil Éire tar éis Comhaontú Stocshealbhaíochta Ola Déthaobhach a thabhairt i gcrích leo.

 • Stoic atá i seilbh GCON faoi chonarthaí tráchtála gearrthéarmacha ("Ticéid Stoic") in Éirinn agus i mBallstáit eile de chuid AE a bhfuil Éire tar éis Comhaontú Stocshealbhaíochta Ola Déthaobhach a thabhairt i gcrích leo. Mar chuid de na conarthaí seo tá an rogha ola a cheannach i gcúinsí éigeandála le linn tréimhse an chonartha.

Ár nIonaid Stórála

​Éire

 • Doire

 • An Clochán

 • Gaillimh

 • Port Bhaile Átha Cliath, An Rinn & Poll Beag

 • An tSionainn

 • Tairbeart

 • Faing

 • Scaglann an Gheata Bháin & Áth Fhada

 • Faoide, Beanntraí

An Eoraip

 • Aalborg, an Danmhairg

 • Amstardam, an Ísiltír

 • Maidrid, an Spáinn

bottom of page