top of page
ABOUT

Stoic Ola Éigeandála

Comhlíonann NORA a oibleagáid stocsheilbh ola trí mheascán de na nithe seo a leanas:

  • Stoic ar le NORA iad agus atá stóráilte in Éirinn agus i mBallstáit eile an AE a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Stoic Ola tugtha i gcrích ag Éirinn leo.

  • Stoic arna sealbhú ag NORA faoi chonarthaí tráchtála gearrthéarmacha ("Ticéid Stoic") in Éirinn agus i mBallstáit eile an AE a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Stoic Ola tugtha i gcrích ag Éirinn leo. Áirítear leis na conarthaí sin rogha an ola a cheannach i gcúinsí éigeandála le linn thréimhse an chonartha.

 

Cinneann an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (DECC) méideanna na stoc ola atá le coinneáil ag NORA ar bhonn bliantúil.

Is é an t-íosleibhéal stoic atá le coinneáil ag NORA do 2022 faoi láthair

  • 1,486,900 tona de tháirge scagtha, agus

  • 70,000 tona Amhola.

 

Is ionann é seo agus stoic 90 lá.

Tá mionsonraí ar Imleabhair Oibleagáide stairiúla NORA le fáil sa doiciméad a ghabhann leis seo.

Falcon Night.png

Múnla Eisiúna Éigeandála

Prótacal NORA i gcás cur isteach ar an soláthar ola.

Tarbert Overhead View_edited.jpg

Suímh Stoc Ola

Áiseanna stórála NORA in Éirinn.

20180628_171206_edited.jpg

Ceisteanna Coitianta

Fiosrúcháin choitianta a rinneadh le NORA.

Falcon Day Time_edited.jpg

Múnla Eisiúna Éigeandála

Prótacal NORA i gcás cur isteach ar an soláthar ola.

1D2O8030_edited.jpg

Méid Tomhaltas Ola

Staitisticí ar Mhéid Tomhaltais Ola

bottom of page