top of page

Nuacht

Amendments to Annex IX

Author

Date

The European Commission recently published a consultation on amendments to Annex IX of the recast Renewable Energy Directive (RED II).  The following is a link to the consultation, which will remain open until the 2nd of January 2023.

Mhéadaigh ráta oibleagáide breosla iompair in-athnuaite go 16.985%

An Ghníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta

23/12/2022

Shínigh an tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide Ordú a ardaíonn an ráta oibleagáide breosla iompair in-athnuaite go 16.985% (faoi threoir táirgí peitriliam), de réir fuinnimh, le héifeacht ón 1 Eanáir 2023. Shínigh an tAire Ordú freisin ag leagan síos na hardoibleagáide bithbhreosla ráta ag 0.3%, de réir fuinnimh  it thiocfaidh sé i bhfeidhm freisin ón 1 Eanáir 2023.

Leasuithe ar Iarscríbhinn IX

An Coimisiún Eorpach

13/12/2022

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach comhairliúchán le déanaí maidir le leasuithe ar Iarscríbhinn IX den Treoir athmhúnlaithe um Fhuinneamh In-athnuaite (RED II).  Is é seo a leanas nasc chuig an gcomhairliúchán, a fhanfaidh ar oscailt go dtí an 2 Eanáir 2023 (nasc).

Amendments to Annex IX

National Oil Reserves Agency

31/05/2022

The European Commission recently published a consultation on amendments to Annex IX of the recast Renewable Energy Directive (RED II).  The following is a link to the consultation, which will remain open until the 2nd of January 2023.

Amendments to Annex IX

Author

Date

The European Commission recently published a consultation on amendments to Annex IX of the recast Renewable Energy Directive (RED II).  The following is a link to the consultation, which will remain open until the 2nd of January 2023.

Amendments to Annex IX

Author

Date

The European Commission recently published a consultation on amendments to Annex IX of the recast Renewable Energy Directive (RED II).  The following is a link to the consultation, which will remain open until the 2nd of January 2023.

Amendments to Annex IX

Author

Date

The European Commission recently published a consultation on amendments to Annex IX of the recast Renewable Energy Directive (RED II).  The following is a link to the consultation, which will remain open until the 2nd of January 2023.

Amendments to Annex IX

Author

Date

The European Commission recently published a consultation on amendments to Annex IX of the recast Renewable Energy Directive (RED II).  The following is a link to the consultation, which will remain open until the 2nd of January 2023.

bottom of page