top of page
ABOUT

Múnla Eisiúna Éigeandála (ERM)

Samhail atá bunaithe ar Excel is ea an ERM a úsáidfear chun cabhrú le NORA anailís a dhéanamh ar stádas an mhargaidh ola in Éirinn ag tús cur isteach ar an soláthar ola.  Úsáidfear an tsamhail chun sonraí arna soláthar ag cuideachtaí ola a bhailiú agus a chomhordú chun cabhrú le cinneadh maidir le cé mhéad táirge ar cheart a scaoileadh, ón áit ar cheart é a scaoileadh agus cé dó.  Is cuid lárnach de Phlean Tarraingthe Anuas NORA é an ERM.

 

Is é cuspóir na coda seo de shuíomh Gréasáin NORA ná faisnéis a bhaineann leis an ERM a roinnt leis na cuideachtaí ola faoi oibleagáid.

bottom of page